Christ is Conqueror

Het boek Openbaring

Vooraf


Misschien denk je dat Openbaring een geheimzinnig boek is? Het moeilijkst te begrijpen boek in de Bijbel?
Satan wil je dat graag laten denken, omdat het boek Openbaring de overwinning van Christus over Satan verkondigt!
Het boek Openbaring is niet bedoeld om je af te schrikken. Integendeel!
Het bemoedigt je door te laten zien dat Jezus Christus oppermachtig is en dat jij door Christus ‘meer dan overwinnaar’ bent;
zowel nu als in de toekomst, bij de wederkomst van Christus.
Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen.

Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus.
Het boek gebruikt daartoe visioenen, die symbolen en getallen bevatten.
Jezus Christus zelf geeft ons de sleutel tot de interpretatie van het boek Openbaring.
Hij bepaalt de regels volgens welke het boek moet worden uitgelegd.

De Engelse versie van deze studies vind je hier. Eveneens in het Engels is een uitgebreid commentaar op het boek Openbaring beschikbaar.

Inhoud


Introductie – Christus is overwinnaar

Hoofdstuk 1 – Jezus Christus is de auteur van Openbaring

Hoofdstuk 2 – Gemeenten zijn het licht van de wereld

Hoofdstuk 3 – Gemeenten zijn het licht van de wereld (vervolg)

Hoofdstuk 4 – God heerst vanaf zijn troon over het universum van eeuwigheid tot eeuwigheid

Hoofdstuk 5 – God voert zijn eeuwige plan uit door het Lam

Hoofdstuk 6 – Christus zet de apocalyptische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis in beweging

Hoofdstuk 7 – De bescherming van de strijdende Kerk en de heerlijkheid van de triomferende Kerk

Hoofdstuk 8 – Gods voortdurende waarschuwing tot bekering d.m.v. de zeven bazuinen van oordeel

Hoofdstuk 9 – Gods voortdurende waarschuwing tot bekering d.m.v. de zeven bazuinen van oordeel (vervolg)

Hoofdstuk 10 – De zoete en de bittere taak en de uiteindelijke overwinning

Hoofdstuk 11 – De laatste oproep van Christus tot bekering

Hoofdstuk 12 – De ware reden voor de strijd tussen de Kerk en de werld is de strijd tussen Christus en Satan

Hoofdstuk 13 – De politieke en religieuze instrumenten van Satan in zijn oorlog met christenen

Hoofdstuk 14 – Een bemoediging voor gelovigen en een waarschuwing voor ongelovigen

Hoofdstuk 15 – Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen

Hoofdstuk 16 – Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen (vervolg)

Hoofdstuk 17 – Satans instrument van verleiding in zijn oorlog met christenen

Hoofdstuk 18 – De bestraffing van Babylon als beeld van de vernietiging van de goddeloze wereld

Hoofdstuk 19 – Het vieren van de overwinning in de hemel en de laatste oorlog op de aarde

Hoofdstuk 20 – Samenvatting van de strijd door heel de nieuwtestamentische periode heen

Hoofdstuk 21 – De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem

Hoofdstuk 22 – Het nieuwe Jeruzalem en laatste aansporingen van Jezus Christus