Het boek Openbaring

Openbaring

Misschien denk je dat Openbaring een geheimzinnig boek is? Het moeilijkst te begrijpen boek in de Bijbel? Satan wil je dat graag laten denken, omdat het boek Openbaring de overwinning van Christus over Satan verkondigt! Het boek Openbaring is niet bedoeld om je af te schrikken. Integendeel! Het bemoedigt je door te laten zien dat Jezus Christus oppermachtig is en dat jij door Christus ‘meer dan overwinnaar’ bent; zowel nu als in de toekomst, bij de wederkomst van Christus.

Het doel van deze studies is om je te helpen het boek Openbaring beter te begrijpen.

Het boek Openbaring is een apocalyps, een onthulling of openbaring van de boodschap van Jezus Christus. Het boek gebruikt daartoe visioenen, die symbolen en getallen bevatten. Jezus Christus zelf geeft ons de sleutel tot de interpretatie van het boek Openbaring. Hij bepaalt de regels volgens welke het boek moet worden uitgelegd.

Er is ook een Engelse versie van deze studies. Eveneens in het Engels vind je een uitgebreid commentaar op het boek Openbaring.

In 2021 hebben we de gehele tekst tekstueel herzien, maar deze houdt geen inhoudelijke wijzigingen in.

Hoofdstuk Achtergrondinformatie
Inleiding op het boek Christus is overwinnaar
Hoofdstuk 1 Jezus Christus is aanwezig en actief te midden van alle gemeenten in de hele wereld
Hoofdstuk 2 Gemeenten zijn het licht van de wereld
Hoofdstuk 3 Gemeenten zijn het licht van de wereld (vervolg)
Hoofdstuk 4 God op zijn troon heerst over het universum van eeuwigheid tot eeuwigheid
Hoofdstuk 5 God voert zijn eeuwige plan uit door het Lam
Hoofdstuk 6 Christus zet de apocalyptische gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis in beweging
Hoofdstuk 7 De bescherming van de strijdende Kerk en de heerlijkheid van de triomferende Kerk
Hoofdstuk 8 De zeven bazuinen van oordelen die waarschuwen en oordelen aankondigen
Hoofdstuk 9 De zeven bazuinen van oordelen die waarschuwen en oordelen aankondigen (vervolg)
Hoofdstuk 10 De zoete en bittere taak en de finale overwinning
Hoofdstuk 11 De laatste oproep tot bekering
Hoofdstuk 12 De werkelijke reden voor de strijd tussen de Kerk en de werld is de strijd tussen Christus en Satan
Hoofdstuk 13 De politieke en religieuze bondgenoten van Satan in dienst van zijn oorlog tegen christenen
Hoofdstuk 14 De granoogst en de wijnoogst – Een bemoediging voor gelovigen en een waarschuwing voor ongelovigen
Hoofdstuk 15 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen
Hoofdstuk 16 Het uitgieten van de zeven schalen met de zeven laatste plagen (vervolg)
Hoofdstuk 17 De morele en culturele bondgenoot van Satan in dienst van zijn oorlog tegen christenen
Hoofdstuk 18 De bestraffing van Babylon vertegenwoordigt de vernietiging van de goddeloze wereld
Hoofdstuk 19 De viering van de overwinning in de hemel en de laatste oorlog op de aarde
Hoofdstuk 20 Een samenvatting van de strijd tijdens de nieuwtestamentische periode
Hoofdstuk 21 De nieuwe hemel en de nieuwe aarde en het nieuwe Jeruzalem
Hoofdstuk 22 Het nieuwe Jeruzalem (vervolg) en de laatste vermaningen van Jezus Christus
Supplement Andere gezichtspunten over de uitleg van Openbaring